(0)
ChromTech可調式微量吸管(買一送一專案)
ChromTech可調式微量吸管(買一送一專案)
品名:ChromTech可調式微量吸管(買一送一專案)
特優價:3000
特惠編號:S001_Pipettor
截止日期:2024年12月31日
產品詳細介紹
買一支送一支
買二支送二支
買三支送三支
...................................................
各種容量均可選配,售完為止......................